► OFERTA : Indywidualne projekty architektoniczne, Indywidualne projekty wnętrz:

 

► PROJEKT ARCHITEKTURA


domy jednorodzinne,
projekty rozbudowy, dobudowy, nadbudowy
budynki mieszkalne wielorodzinne
budynki zamieszkania zbiorowego
obiekty użyteczności publicznej
obiekty przemysłowe i magazynowe
– przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego
– nadzór autorski
– inwentaryzacje.

Przykładowy harmonogram prac projektowych rozpisany dla inwestora:

Projektu domu jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

etap: 1

  1. Spotkanie z inwestorem – podpisanie umowy.
  2. wizyta na działce.
  3. lokalizacja budynku na działce wg wytycznych z PLANU MIEJSCOWEGO/WZ
  4. uzyskanie mapy do celów projektowych – oddzielny koszt
  5. Opinia geologa – oddzielny koszt
  6. PROJEKT KONCEPCYJNY

Analiza terenu, analiza pomysłów od inwestora.
zaproponowana Koncepcja układu układu funkcjonalnego i przestrzennego budynku do akceptacji,

spotkania i korekty,

Wypracowanie ostatecznej wersji układu funkcjonalnego i przestrzennego budynku.
koncepcja będzie zawierać:
rysunki techniczne, szkice, model 3d,  2 wizualizacje, inspiracje.etap: 2

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – część opisowa i rysunkowa,
2.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – część opisowa i rysunkowa :
– zawierająca min: architekturę, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne,
charakterystykę energetyczną, ustalenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
(wg nowelizacji PB z 2015r)
3.UZGODNIENIA, POZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA
złożenie projektu – uzyskanie pozwolenia na budowę.

etap: 3 – nadzór autorski.

Cena nie obejmuje kosztów uzyskania mapy do celów projektowych od geodety
i opinii geologa – (PB Art 34.3 pkt 4)
Koszta projektowe :  indywidualnie do danego tematu.

► PROJEKT WNĘTRZA


Przykładowy harmonogram prac projektowych rozpisany dla inwestora:

1.  ANALIZA

Analiza potrzeb funkcjonalnych i upodobań estetycznych.
Przedstawienie przykładów, np. wzorów skandynawskich, omówienie przykładów.
Inwentaryzja pomieszczeń, zdjęcia pomieszczeń.

2. PRACA KONCEPCYJNA

3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza – rysunki rzutów, widoków-rozwinięcia ścian,
które powstają na bazie przedstawionych wcześniejszych uwag i propozycji odnośnie nowej aranżacji wnętrza.
Po otrzymaniu uwag powstają kolejne korekty i finalnie ostateczny układ funkcjonalny wnętrza.
Akceptacja układu funkcjonalnego pozwala przejść do etapu przygotowania poglądowych kolorowych wizualizacji komputerowych.
W efekcie powstają dwie wersje kolorystyczne wizualizacji ukazujące proponowane materiały, elementy wyposażenia.
Każdy etap prac i każda korekta są przesyłane mailowo.

rzuty – układ funkcjonalny 1:50
charakterystyczne przekroje z wymiarowaniem
rozwinięcia wszystkich ścian z uwzględnieniem kolorystyki
wizualizacje, szkice modelu 3d
aranżacja okien
dobór kolorystyki mebli i oświetlenia

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA – projekt budowlano-wykonawczy

Akceptacja proponowanych rozwiązań kończy proces koncepcji. W oparciu o projekt koncepcyjny zostanie opracowany szczegółowy projekt wykonawczy

postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów  w skali 1:50 , przekrojów, rysunków mebli i innych indywidualnie projektowanych

elementów wyposażenia oraz detali. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu akceptacji finalnej koncepcji wynosi około 2-3 tygodni.

charakterystyczne przekroje z wymiarowaniem skala 1:50
rozwinięcia wszystkich ścian z uwzględnieniem kolorystyki, materiałów wraz z opisami i wymiarowaniem,
projekt układu podłóg z wymiarowaniem,
projekt rozmieszczenia urządzeń elektrycznych (gniazdka, włączniki) z wymiarowaniem,
projekt punktów świetlnych z wymiarowaniem,
projekt przyłączeń sieci wodno-kanalizacyjnych z wymiarowaniem.
projekt sufitów podwieszanych z wymiarowaniem- jeśli zostaną zaprojektowane
projekt mebli
doradztwo w zakresie dekoracji i tkanin: zasłony, firany

4. KOSZTORYSOWANIE

Równocześnie z dokumentacją techniczną przygotuje szczegółowy wykaz wszystkich elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem. Zestawienie materiałowo-kosztowe zawierać będzie również wycenę indywidualnie zaprojektowanych elementów wyposażenia, w tym mebli, przygotowaną przez sprawdzonych wykonawców.

5. WYCENA

W cenie projektu są 3 spotkania, wspólny wybór materiałów w sklepach oraz jedno spotkanie
z wykonawcą w celu omówienia założeń i szczegółów projektu.